www.makaranda.com

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de l’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, www.makaranda.com, (en endavant, Lloc Web) l’ostenta: ANNA FOLCH, amb NIF: 39184270K, i les seves dades de contacte són:

La titularitat d’aquest lloc web, www.makaranda.com, (en endavant, Lloc Web) l’ostenta: , provista de NIF: i inscrita en: amb les següents dades registrals: , el seu representant és: , i les seves dades de contacte són:

Adreça: Carrer del Putxet, 80, 3r D, Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 08023 Barcelona

Telèfon de contacte: 667 25 27 01

Fax:

Correu electrònic de contacte: info@makaranda.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com Lloc Web: l’aparença externa dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).

Centre Yoga Makaranda es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi puguin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Centre Yoga Makaranda pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per part de l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir d’això, llevat pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

A part del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i que hagi contractat l’Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per Centre Yoga Makaranda o, en el seu cas, tercers a través del Lloc Web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del Contingut o Servei, en aquest cas es especificarà de forma clara i/o es posarà a disposició de l’Usuari les corresponents Condicions Generals o Particulars per les quals això es regeixi.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web es podrà fer mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

La utilització dels Continguts no requereix subscripció o registre previ.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Centre Yoga Makaranda, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El Lloc Web de Centre Yoga Makaranda proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferts per Centre Yoga Makaranda sense que sigui contrari al disposat per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis oferts per Centre Yoga Makaranda per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Centre Yoga Makaranda sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, tals com, però no només, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Centre Yoga Makaranda es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Centre Yoga Makaranda no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Centre Yoga Makaranda i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Centre Yoga Makaranda no es dirigeix a menors d’edat. Centre Yoga Makaranda declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de Centre Yoga Makaranda es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Centre Yoga Makaranda no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleixi amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Centre Yoga Makaranda responsabilitat alguna que es pugui derivar de dit accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Centre Yoga Makaranda no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Centre Yoga Makaranda farà tot el possible per al bon funcionament del Lloc Web, però no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui interromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza ni garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Centre Yoga Makaranda serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Centre Yoga Makaranda tampoc es fa responsable dels danys que puguin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable en cap manera de les caigudes, interrupcions, manca o defecte de les telecomunicacions que puguin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web de Centre Yoga Makaranda posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar una suggerència, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Centre Yoga Makaranda no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Centre Yoga Makaranda ofereix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, és facilitada pels propis anunciants, per la qual cosa Centre Yoga Makaranda no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix en cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Centre Yoga Makaranda en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Centre Yoga Makaranda no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Centre Yoga Makaranda i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Centre Yoga Makaranda haurà de saber que:

No es permet la reproducció —total o parcial— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Centre Yoga Makaranda.

Tampoc es permet cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Centre Yoga Makaranda, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’hipervincle, el lloc web en el qual s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Centre Yoga Makaranda.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Centre Yoga Makaranda i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Centre Yoga Makaranda dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Centre Yoga Makaranda per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicable tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Centre Yoga Makaranda.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Centre Yoga Makaranda. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-lo immediatament a Centre Yoga Makaranda a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Centre Yoga Makaranda es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Centre Yoga Makaranda es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

caCatalà